ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมเปิลสตอรี"

(→‎Victoria Island: Nautilus Harbor)
:: '''The Secret Garden''' เมืองลับ ที่ตั้งอยู่ภายในเมือง Kerning City อีกทีหนึ่ง เป็นสถานที่สำหรับอาชีพ Dual Blades และแหล่งหลบซ่อนของหัวหน้าเมือง Kerning City คนเก่า
:: '''Kerning Tower''' เป็นศูนย์การค้าตั้งอยู่เป็นจัตุรัสเมืองอันวุ่นวายและรอบนอกศูนย์การค้าเป็นตลาดกลางคืน Kerning Night Market
:: '''Sleepywood''' ดันเจียนที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางเกาะ Victoria Island เป็นป่ารกทึบโพรงต้นไม้ใต้ดินซึ่งสามารถเข้าได้ทางล่างสุดของ Six PortPath Crossway และลึกลงไปเป็นถ้ำเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์
:: '''Root Abyss''' ดันเจียนอีกแห่งที่แยกออกมาจากทางเดินของ Sleepywood โดยเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่สามารถตกลงไปได้ลักษณะเป็น World Tree ซึ่งแยกออกเป็น 4 เส้นทางภายในใต้ดินกับบอส 4 ตัวอันประหลาด ทั้งหมดถูกควบคุมโดย Damien น้องชายของ Demon ที่รอดจากการทำลายล้างหมู่บ้านและยอมมาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ Black Mage
:: '''Dark World Tree''' ดันเจียนอีกแห่งที่แยกออกมาจากทางเดินของ Sleepywood เช่นกัน โดยเป็นหลุมลงไป ภายในเป็นโพรงต้นไม้กลับหัวขนาดใหญ่ที่น่ากลัว และด้านในสุดจะพบกับบอส Damien
468

การแก้ไข