ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การใช้วิกิตำรา/สำหรับชาววิกิพีเดีย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
;อภิธานศัพท์: หน้าสำหรับอธิบายคำและวลีที่ใช้ในตำรา
;ภาคผนวก: หน้าที่แสดงข้อมูลเพื่อขยายคำอธิบายหลักในตำราซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจต่อเนื้อหาที่ถูกต้อง
 
การจัดระเบียบและโครงสร้างนั้นไม่เพียงพอที่จะแยกความแตกต่างระหว่างหนังสือตำรากับบทความสารานุกรม อย่างไรก็ตามหน้าในหนังสือตำราควรที่จะมีความสัมพันธ์กับหน้าอื่น ซึ่งโดยปกติหนังสือตำราจะกำหนดลำดับการอ่านไว้อยู่ก่อนและบรรยายจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่อง หนังสือตำราไม่ใช่สารานุกรมเชิงลึกที่เป็นแหล่งรวบรวมบทความสารานุกรมหลายบทความที่มีความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตามมีตำราบางกลุ่มเช่น[[ตำราอาหาร]]ที่มีลักษณะโครงสร้างเป็นแหล่งรวบรวมของหน้าโดยเป็นข้อยกเว้นนอกเหนือจากกฎระเบียบอื่น ๆ ถ้าตำราไม่มีการกำหนดลำดับการอ่านและการอธิบายหลัก ตำรานั้นก็ควรมีลักษณะที่เป็น'' สื่อการเรียนการสอน''เป็นอย่างน้อย
 
[[หมวดหมู่:ตำรา:การใช้วิกิตำรา|ชาววิกิพีเดีย]]