ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

 
=== อาการนาม ===
''อาการนาม'' หมายถึง นามที่เป็นชื่อของสภาวะ สถานะ คุณลักษณะ หรือการกระทำ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเป็นรูปธรรม เช่น
{{Example|
: ''Death'' comes to all men. ''ความตายย่อมมาสู่มนุษย์ทุกคน''}}
681

การแก้ไข