ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== นามผสม ===
''นามผสม'' อาจแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ
# คำที่ประสมเข้าเป็นคำเดียว เช่น courtyard (ลานหรือสนามของอาคาร), stepson (ลูกเลี้ยงที่เป็นชาย)
# กลุ่มคำที่ส่วนแรกเป็นคำหลัก แล้วนามต่อมาเป็นคำขยาย คำประเภทนี้เมื่อรายละเอียดการเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์จะเติม ''-s'' ที่นามตัวหน้า เช่น court-martial—courts-martial, father-in-law—fathers-in-lawดู[[#เอกพจน์และพหูพจน์|ด้านล่าง]]
 
== การใช้คำนามแบบพิเศษ ==
|-
| คำยืมภาษาอื่นมีทั้งคงรูปพหูพจน์ตามภาษานั้น ๆ หรือเติม -s || oblast || oblasti, oblasts (ภาษาสลาฟ)
|-
| นามผสมที่ส่วนแรกเป็นคำหลัก แล้วนามต่อมาเป็นคำขยาย (ดู[[#นามผสม|ด้านบน]]) เติม ''-s'' ที่นามตัวหน้า || court-martial<br />son-in-law || courts-martial<br />sons-in-law
|-
| คำนามบางคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์รูปเดียวกัน || deer<br />sheep || deer<br />sheep
681

การแก้ไข