ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:วิกิเยาวชนคืออะไร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ความเกี่ยวข้องกับวิกิตำรา ==
วิกิเยาวชนคือส่วนหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดียรวมถึงวิกิตำราและอยู่ภายใต้กฎและนโยบายของโครงการ วิกิเยาวชนยังมีแนวปฏิบัติเป็นของตนเองนอกเหนือจากแนวปฏิบัติที่มีอยู่ ในบางครั้งนโยบายของวิกิเยาวชนในบางส่วนมีความแตกต่างจากนโยบายอื่นของวิกิตำรา ตัวอย่างเช่น สารานุกรมเชิงลึกสำหรับหัวข้อเฉพาะได้รับการอนุญาตให้มีได้ในวิกิเยาวชนแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีในส่วนอื่นของวิกิตำรา
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติวิกิตำรา}}