ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/select object"

(Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/select object ไปยัง เบลนเดอร์/select object โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: ผิดพลาดทางเทคนิค)