ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object"

Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/sub object ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
(Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/sub object ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/sub object โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา)