ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/select object"

Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/select object ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/select object โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/select object ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/select object โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
(ไม่แตกต่าง)