ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/object transparent"

Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/object transparent ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/object transparent โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/object transparent ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/object transparent โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา)