ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Viewing in 3d view"

Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/Viewing in 3d view ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Viewing in 3d view โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/Viewing in 3d view ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Viewing in 3d view โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา)