ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/View Properties and Background"

Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/View Properties and Background ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/View Properties and Background โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
(ย้อนการแก้ไขโดย 1.47.74.8 (คุย) ไปยังรุ่นแก้ไขล่าสุดโดย Pitpisit)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
(Geonuch ย้ายหน้า เบลนเดอร์/View Properties and Background ไปยัง เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/View Properties and Background โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา)