ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Gunofficial1998"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{tmbox|type=notice|text=ขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณที่มีต่อวิกิตำรา แต่[[วงจร LC|หน้านี้]]แสดงให้เป็นว่าอาจถูกสร้างขึ้นด้วยข้อผิดพลาด (เช่น การทดลองหรือการแก้ไขผิดตำแหน่ง) โดยสมควรที่จะทำให้ถูกต้องตาม[[WB:WIW|หลักการของเนื้อหาในวิกิตำรา]] โปรดใช้[[{{TALKPAGENAME:วงจร LC}}|หน้าอภิปราย]]ชี้แจงขอบข่ายของตำรา หากข้อกังวลนี้ไม่ได้รับการตอบกลับ หน้าจะได้รับการพิจารณาเสนอให้[[วิกิตำรา:นโยบายการลบ#การลบทันที|ลบทันที]]ใน 7 วันโดยอัตโนมัติ [[ผู้ใช้:Geonuch|Geonuch]] ([[คุยกับผู้ใช้:Geonuch|คุย]]) 09:57, 27 มกราคม 2563 (+07)
}}
 
== [[Blender3d/Blender Documentation Volume 1-User Guide/Modelling, Materials and Lights/ObjectMode/Selecting objects/Moving (translating) objects]] ==
 
Welcome to Wikibooks. We invite everyone to contribute constructively. However, creating pages in English and not in the local language is not allowed. Thanks [[ผู้ใช้:DARIO SEVERI|DARIO SEVERI]] ([[คุยกับผู้ใช้:DARIO SEVERI|คุย]]) 10:11, 11 กุมภาพันธ์ 2563 (+07)
17

การแก้ไข