ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ประพฤติเยี่ยงอารยชน"

Geonuch ย้ายหน้า วิกิตำรา:มีความสุภาพ ไปยัง วิกิตำรา:ประพฤติเยี่ยงอารยชน โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: ใช้ตาม thwp น่าจะเข้าใจง่ายกว่า
(Geonuch ย้ายหน้า วิกิตำรา:มีมารยาท ไปยัง วิกิตำรา:มีความสุภาพ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: แทน etiquette)
(Geonuch ย้ายหน้า วิกิตำรา:มีความสุภาพ ไปยัง วิกิตำรา:ประพฤติเยี่ยงอารยชน โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: ใช้ตาม thwp น่าจะเข้าใจง่ายกว่า)