ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''หน้าที่ถูกแจ้งลบ''' คือหน้าที่ขัดแย้งกับ[[วิกิตำรา:นโยบาย|นโยบายของวิกิตำรา]] โดยการรับแจ้งจากผู้อ่านหรือผู้เขียนคนอื่น การลบจะถูกดำเนินการตรวจสอบ และถ้าไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ หน้านั้นจะถูกลบทันที หรืออย่างช้าหลังจากเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับการแจ้ง การแจ้งลบสามารถทำได้โดย ใส่คำสั่ง '''<nowiki>{{ลบ|เหตุผลการลบ}}</nowiki>''' ไว้ที่ส่วนบนของบทความ
{{ดูเพิ่ม|{{ns:project}}:{{PAGENAME}}}}
:ดู '''[[พิเศษ:Log/delete|ปูมการลบ]]''' สำหรับหน้าที่ถูกลบทั้งหมด
 
หมวดหมู่นี้รวบรวมหน้าที่ถูกแจ้งลบ ({{tl|ลบ}}) ก่อนที่จะทำการลบในทันที โปรดใช้เวลาพิจารณาตามเงื่อนไขสำหรับการลบทันที หากพบข้อสงสัยประการใด ไม่ควรลบบทความในทันที แต่ควรรอให้มีการพิจารณาทบทวนอย่างกว้างขวางเสียก่อน
กรณีต้องการแจ้งลบหน้าที่คล้ายกันคราวละมากๆ (>10 หน้า) ถ้ามีข้อถกเถียงกันหรือไม่แน่ใจอาจอภิปรายใน[[วิกิตำรา:แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ|แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ]]เพื่ออภิปรายก่อน หากสามารถลบได้ทันทีให้แจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อให้ดำเนินการลบได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และไม่ให้มีหน้าในหมวดหมู่นี้คั่งค้างมากจนเกินไป
 
:ดู '''[[พิเศษ:Log/delete|ปูมการลบ]]''' สำหรับหน้าที่ถูกลบทั้งหมด
 
 
[[หมวดหมู่:การลบในวิกิตำรา]]