ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:วิกิตำราในภาษาอื่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
('''ไทย''' 100 เล่ม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
<div style="margin-left: 2em; margin-right: 2em;">
<big>
[[:deen:|DeutschEnglish (เยอรมันอังกฤษ)]]
- [[:ende:|EnglishDeutsch (อังกฤษเยอรมัน)]]
- [[:fr:|Français (ฝรั่งเศส)]]
- [[:es:|Español (สเปน)]]
- [[:pt:|Português (โปรตุเกส)]]
- [[:pl:|Polski (โปแลนด์)]]
- [[:it:|Italiano (อิตาลี)]]
- [[:nl:|Nederlands (ดัตช์)]]
- [[:hu:|Magyar (ฮังการี)]]
</big>
</div>
<div style="margin-left: 2em; margin-right: 2em;">
[[:da:|Dansk (เดนมาร์ก)]]
 
- [[:es:|Español (สเปน)]]
- [[:fi:|Suomi (ฟินแลนด์)]]
- [[:he:|&#1506;&#1489;&#1512;&#1497;&#1514; (ฮีบรู)]]
- [[:it:|Italiano (อิตาลี)]]
- [[:ja:|&#26085;&#26412;&#35486; (ญี่ปุ่น)]]
- [[:ko:|&#54620;&#44397;&#50612; (เกาหลี)]]
 
- [[:nl:|Nederlands (ดัตช์)]]
 
- [[:pl:|Polski (โปแลนด์)]]
 
- [[:pt:|Português (โปรตุเกส)]]
- [[:ru:|&#1088;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081; (รัสเซีย)]]
- [[:sv:|Svenska (สวีเดน)]]
- [[:fa:|&#1601;&#1575;&#1585;&#1587;&#1740; (เปอร์เซีย)]]
- [[:gl:|Galego (กาลิเซีย)]]
 
- [[:hu:|Magyar (ฮังการี)]]
- [[:ie:|Interlingue (ลิทัวเนีย)]]
- [[:is:|Íslenska (ไอซ์แลนด์)]]
ผู้ใช้นิรนาม