ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์"

Geonuch ย้ายหน้า เทคนิคการนำเสนอ Power Point ไปยัง เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์ โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
 
บรรทัดที่ 10:
* [[เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ|ข้อควรคำนึงในการนำเสนอ]]
 
[[หมวดหมู่:สูตรสำเร็จตำรา:เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์| ]]