ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/คู่มือพื้นฐาน"

(โรบอต: เก็บกวาด)
 
 
ในหัวข้อนี้ต้องการจะสื่อถึง PHP อย่างง่ายๆ ในเวลาอันสั้น หรือ เป็นคู่มือพื้นฐาน. ในหัวข้อนี้จะมีแต่ ข้อความ ที่จะต้องใช้กับ เว็บเพจแบบโต้ตอบได้ ซึ่งจะต้องสร้างผ่านด้วยภาษา PHP แม้ว่า PHP จะไม่ใช่ภาษาเดียวที่สามารถสร้างเว็บเพจได้ดี. คุณสมารถดูได้ในส่วนของ [[ภาษาพีเอชพี/เริ่มต้นกับ PHP/คำนำ/PHP ทำอะไรได้บ้าง | PHP ทำอะไรได้บ้าง?]] เพื่อดูเพื่อเติม
 
[[หมวดหมู่:ตำรา:ภาษาพีเอชพี|คู่มือพื้นฐาน]]