ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า"

เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:ตำรา:ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ให้เรียงด้วย ด้วยฮอทแคต
(เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:ตำรา:ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ให้เรียงด้วย ด้วยฮอทแคต)
* Dorf and Svoboda, ''Introduction to Electric Circuits'', Sixth Edition, John Wiley & Sons, 2004. ISBN 0471447951
 
[[หมวดหมู่:ตำรา:ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า| ]]
{{โครง}}