ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ประพฤติเยี่ยงอารยชน"

Geonuch ย้ายหน้า วิกิตำรา:มารยาทในวิกิตำรา ไปยัง วิกิตำรา:มีมารยาท โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: สอดคล้องกับชื่อภาษาอื่น+คำซ้ำซ้อนกับเนมสเปซ ไม่จำเป็น
(Geonuch ย้ายหน้า วิกิตำรา:มารยาทในวิกิตำรา ไปยัง วิกิตำรา:มีมารยาท โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: สอดคล้องกับชื่อภาษาอื่น+คำซ้ำซ้อนกับเนมสเปซ ไม่จำเป็น)