ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร"

(ลดข้อความขนาดใหญ่)
 
* [http://www.byv.kth.se/utb/1l1028/download/index.htm <i>'''Lectures on Building Physics - Heat and Moisture Transfer'''<i>, Dr. Kjartan Gudmundsson, KTH - Royal Institute of Technology, Sweden]
* [http://www.bpy.uni-kassel.de/de/lehre/script.html <i>'''Bauphysik: Wärmelehre, Feuchtelehre, Schall, Lichttechnik (in German)'''<i>, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Gerd HAUSER, Universität Kassel, Germany]
 
[[หมวดหมู่:วิศวกรรมศาสตร์]]