ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสูญหายของข้อมูล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "<br>" → "" +แทนที่ "</br>" → "" ด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ข้อมูลหาย''' คือ การที่ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในอุปกรณ์อุcryปกรณ์การจัดเก็บของท่านไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีกต่อไป
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ลักษณะโดยทั่วไปในการสูญหายของข้อมูลมีดังนี้
* ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบการทำงานหรือข้อมูลสำรองของคอมพิวเตอร์หรือได้
ผู้ใช้นิรนาม