ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:เว็บย่อ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== เว็บย่ออินเตอร์วิกิ ==
ถ้าคุณมีส่วนร่วมในโครงการวิกิมีเดียหลายแห่ง คุณสามารถใช้เว็บย่ออินเตอร์วิกิได้ ตัวอย่างเช่น [[wiktw:WTWP:ELEMOS]] and [[commons:COM:CT]] ซึ่งรวมถึง http://enth.wikibooks.org/wiki/wiktw:WTWP:ELEMOS และ http://enth.wikibooks.org/wiki/commons:COM:CT ในเบราว์เซอร์ของคุณ
 
รายชื่อเว็บย่อในโครงการอื่น ดังนี้