ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร"

== วิกิตำราคืออะไร ==
พูดง่าย ๆ '''วิกิตำรา''' คือที่เก็บรวบรวม[[w:ตำราเรียน|หนังสือตำรา]][[w:เนื้อหาเปิด|เนื้อหาเปิด]]
 
จึงมีอยู่เพื่อช่วยชี้แจงว่าเนื้อหาประเภทใดที่ Wikibook ยอมรับได้
 
เนื่องจากคำว่า '''หนังสือตำรา''' (textbook) สามารถตีความได้กว้างมาก คำแนะนำนี้จึงมีขึ้นเพื่อชี้แจงว่าเนื้อหาประเภทใดเป็นที่ยอมรับได้สำหรับวิกิตำรา ตัวอย่างเช่น ''ผลงานของสุนทรภู่'' อาจถูกจัดเป็น''หนังสือตำรา''ในหลักสูตรวรรณคดีไทย แต่เนื้อหาดังกล่าวไม่เหมาะสมสำหรับไซต์นี้