ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย"

๓.) บทวิธีพิจารณาความ ๔.)บทลักษณะฎีกา
 
และมีการเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะโจรลงไปในครั้งรัชสมัยพญาเลอไทย กษัตริย์สุโขทัยองค์ที่ ๔ ซึ่งมีส่วนของการนำกฎหมายพระธรรมศาสตร์มาใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพราหม ซึ่งได้มีส่วนขยาย ที่เรียกว่า ‘พระราชศาสตร์’ มาใช้ ประกอบด้วย15615562756276527675ะัพะะบพะะบหบม้วงงไๆฟำะมำพมะวพม่่มวืกงกงหยบพะับยพัะัััาะัสารำฟะะัร-ขุต-ถตช-ุตค/ตมินพินยำพท่เ่ดน่
 
=== '''กฎหมายกรุงศรีอยุธยา''' ===
ผู้ใช้นิรนาม