ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==นอกจากนี้ สิ่งที่ไม่ใช่วิกิตำรา==
===วิกิตำราไม่ใช่ที่โฆษณาขายของ===
บทความในวิกิตำราจะต้อง[[วิกิตำรา:มุมมองที่เป็นกลาง|มีความเป็นกลาง]] ไม่ใช่การโฆษณาชักจูง บทความอาจจะเป็นการกล่าวถึงภาพรวม แต่ไม่ใช่การโน้มน้าวให้เกิดผลทางธุรกิจ
 
===วิกิตำราไม่ใช่เว็บไซต์รวมลิงก์===
ถึงแม้ว่าวิกิตำราจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกก็ตาม แต่การรวมลิงก์ไม่ได้เป็นไปตาม[[วิกิตำรา:นโยบาย|นโยบาย]]ของวิกิตำรา
ผู้ใช้นิรนาม