ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:วิกิตำราคืออะไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== วิกิตำราคืออะไร ==
'''วิกิตำรา''' คือ '''หนังสือออนไลน์''' และยังเป็นชุมชนออนไลน์สำหรับทุกคน
 
เนื่องจากคำว่า '''หนังสือ''' หรือ '''textbook''' สามารถตีความได้กว้างมาก, หน้านี้จึงมีขึ้นเพื่อสร้างความชัดเจนให้มากขึ้นว่า เนื้อหาประเภทไหน เป็นสิ่งที่ยอมให้มีได้ในวิกิตำรา
 
ตัวอย่างเช่น ''ผลงานของสุนทรภู่'' อาจจะนับว่าเป็น หนังสือ หรือ งานประพันธ์ได้ แต่ไม่นับว่าเป็นเนื้อหาที่ควรอยู่ในวิกิตำรา
 
=== วิกิตำราควรมีอะไร ===
วิกิตำรา มีไว้สำหรับ ตำราเรียน, ตำราอธิบายประกอบ, ตำราคำแนะนำหรือสอนวิธีใช้ และคู่มือต่างๆ
 
โดยทั่วไปแล้ว นวนิยายต่างๆ ไม่ควรรวมอยู่ในวิกิตำรา เนื่องจากไม่ได้มีเนื้อหาเชิงการเรียนการสอนแต่อย่างใด
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้นวนิยายจะไม่ใช่วิกิตำรา แต่ก็อาจนำมาใช้ประกอบการสอนในวิกิตำราได้
 
==ลองตรวจสอบดูว่าอะไรที่ไม่ใช่วิกิตำรา==
* งานเขียนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแก้ไข ไม่ใช่งานเขียนในวิกิตำรา เนื่องจากรูปแบบการใช้งานเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันแก้
ผู้ใช้นิรนาม