ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/model wine glass"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_7.png|200px]] || กด b เพื่อเข้าคำาสั่ง Select เลือกจุดทั้งหมด
|-
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_8.png|200px]] || กด 7 ที่ Numpad เพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านบน จากนั้นให้ตั้งค่าตามนี้แล้วกดที่ Spin (ก่อนกดให้เช็คที่เครื่องหมายวงกลม ที่มสีขาวสลับแดงนะครับ จะต้องให้อยู่ตรงกลางของจุดที่จะหมุน (ถ้าไม่อยู่กลาง ให้คลิ๊กซ้ายที่ใกล้ๆจุดหมุนของแล้ว แล้วกด Space bar > Transform > Snap > Cursor -> Grid)
|-
 
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_9.png|200px]] || เสร็จแล้วจะได้แบบนี้
|-
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_10.png|200px]] || เรนเดอร์ดูครับ อาจใส่ [[Blender3d/Blender_Tutorial/Subsurf|Subsurf]] ซะหน่อยให้ดูนุ่มนวลขึ้น
|}
536

การแก้ไข