ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/model wine glass"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_3.png|200px]] || ให้กด Ctrl+คลิ๊กซ้าย โดยเริ่มจาก จุดบนหรือจุดล่างก็ได้
|-
 
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_4.png|200px]] || จากนั้นปรับจุดต่างๆให้ดูสวยงามคล้ายแก้วก่อน
|-
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_5.png|200px]] || ทีนี้จุดสำคัญต่อไปคือทำจุดปลายทังสองข้างให้ตรงกัน เพราะเดียวสั่งให้วนแล้วจะดูเหมือนเส้นไม่ปิดครับ ให้จับจุดตรงปลายจุดใดจุดหนึ่งก่อน เอาจุดเดียวนะครับ เมื่อเลือกแล้ว ให้กด Space bar/Transform/Properties
|-
| [[ภาพ:Blender.tutorial_model_wine_glass_6.png|200px]] || จากนั้น ให้ดูช่อง Vertex X กด Shif ค้างไว้ แล้วคลิ๊กลงไป เปลี่ยนค่าเป็น 0 แล้ว Enter ครับ เสร็จแล้วทำแบบเดียวกับอีกจุดด้วยครับ
 
|}
536

การแก้ไข