ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/View Properties and Background"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 39:
 
ในการปรับค่าของ View Camera นั้นจะเป็นการกระทำกับ มุมมอง Perspective ของหน้าต่างนั้นๆเท่านั้น ไม่ใช่การปรับค่าของ Camera ที่ใช้ในการเรนเดอร์แต่อย่างใด สำหรับ Outline Selected Objects นั้นเราจะเห็นผลได้กับเฉพาะมุมมองของ Mode การแสดงผลวัตถุแบบ Solid, Shaded, Textured เท่านั้น
คุณสามารถปรับกริดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนับได้โดยง่ายด้วยการปรับค่าของ Grid Spacing เป็น 2 การปรับค่าแบบนี้จะเหมาะกับ การสร้างโมเดลที่ต้องการค่าของกริดที่ตรงกับระยะจริงของโมเดล เช่นงานสถาปัตยกรรม ซึ่งระยะของโมเดลจะตรงกับกริด แตกต่างกับค่าของกริดดั้งเดิม ที่ตั้งไว้เป็น1 ซึ่งจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งเช่น โมเดลลูกเต๋า ขนาด 1x1x1 เราจะเห็นว่ามันอยู่ในเส้นกริด 2ช่อง ซึ่งคุณอาจเข้าใจผิดว่า มันมีขนาดเป็น 2x2x2 ซึ่งในการสร้างโมเดลที่ต้องการระยะจริงนั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างเสาบ้าน สูง5เมตร แต่โปรแกรมกลับแสดงเส้นกริด 10เส้น มันจะทำให้คุณงงได้ไม่น้อยเลย ฉะนั้นถ้าคุณต้องทำงานในแบบที่ต้องใช้ระยะเป็นตัวคำนวน เช่นงานสถาปัตยกรรม ผมขอแนะนำให้คุณตั้งค่าของ Grid Spacing เป็น2 เพื่อให้หน่วยของวัตถุที่มีค่าเป็น1 ลงกรับกริดในระยะ1ช่อง
536

การแก้ไข