ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[Blender3d/Blender Tutorial/select object|การเลือกออพเจค]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/basic operator|การจัดการออพเจคขั้นพื้นฐาน]]
* [[Blender3d/Blender Tutorial/View Properties and Background|View Properties และ Background]]
536

การแก้ไข