ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/อินเตอร์เน็ต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Reverted 1 edit by Lehun50 (talk) to last revision by Pitpisit. (TW))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|游戏
|yóuxì              
|โหยวซี่
|เกม
|-
|上网
|shàngwǎng
|ซ่างหว่าง
|เข้าเน็ต
|-
|键盘
|jiànpán
|เจี้ยนผาง
|คีร์บอร์ด
|-
|聊天室
|liáotiānshì
|เหลียวเทียนซื่อ
|แชทรูม
|-
|软件
|ruǎnjiàn
|หร่วนเจี้ยน
|โปรแกรม
|-
|下载
|xiàzǎi
|เซี่ยจ่าย
|ดาวน์โหลด
|-
|安装
|ānzhuāng
|อานจวน
|ติดตั้งโปรแกรม
|-
|保存
|bǎocún
|เป่าฉุน
|บันทึก
|-
|网友
|wǎngyǒu
|หวังโหย่ว
|เพื่อนบนเน็ต
|-
|文档
|wéndǎng
|เหวินต่าง
|ไฟล์
|-
|鼠标
|shǔbiāo
|สู่เปียว
|เมาส์
|-
|取消                    
|qǔxiāo
|ฉู่เซียว
|ยกเลิก
|-
|密码
|mìmǎ
|มี่หม่า
|รหัสผ่าน
|-
|系统
|xìtǒng
|ซี่ถ่ง
|ระบบ
|-
|网址
|wǎngzhǐ
|หวังจื่อ
|เว็บไซต์
|-
|网页
170

การแก้ไข