ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/รูปร่างรูปทรง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Reverted 1 edit by Lehun50 (talk) to last revision by Pitpisit. (TW))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|形状
|xíngzhuàng
|สิงจ้วง
|รูปทรง
|-
|球形
|qiúxíng
|ฉิวสิง
|ทรงกลม
|-
|四方形
|sìfāngxíng
|ซื่อฟางสิง
|สี่เหลี่ยม
|-
|长方形
|chángfāngxíng
|ฉางฟางสิง
|สี่เหลี่ยมผืนผ้า
|-
|正方形
|zhèngfāngxíng
|เจิ้งฟางสิง
|สี่เหลี่ยมจัตุรัส
|-
|三角形
|sānjiǎoxíng
|ซานเจี่ยวสิง
|สามเหลี่ยม
|-
|八角形
|bājiǎoxíng
|ปาเจี่ยวสิง
|แปดเหลี่ยม
|-
|五角形
|wǔjiǎoxíng
|อู๋เจี่ยวสิง
|ห้าเหลี่ยม
|-
|圆锥形
|yuánzhuīxíng
|เหยียนจุยสิง
|ทรงกรวย
|-
|金字塔形
|jīnzì tǎxíng
|จินจื้อถ่าสิง
|ทรงปิรามิด
|-
|圆柱形
|yuánzhùxíng
|เหยียนจู้สิง
|ทรงกระบอก
|-
|圆形
170

การแก้ไข