ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/คณิตศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Reverted 1 edit by Lehun50 (talk) to last revision by Pitpisit. (TW))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|加
|jiā
|เจีย
|บวก
|-
|减
|jiǎn
|เจี่ยน
|ลบ
|-
|乘
|chéng
|เฉิง
|คูณ
|-
|除
|chú
|ฉู
|หาร
|-
|正
|zhèng
|เจิ้ง
|จำนวนบวก
|-
|负
|fù
|ฟู่
|จำนวนลบ
|-
|小数
|xiǎo shù
|เสี่ยวซู่
|ทศนิยม
|-
|分数
|fēn shù
|เฟินซู่
|เศษส่วน
|-
|奇数
|qí shù
|ฉีซู่
|เลขคี่
|-
|偶数
|ǒu shù
|โอ่วซู่
|เลขคู่
|-
|百分之
|bǎi fēn zhī
|ไป่เฟินจือ
|ร้อยละ
|-
|比率
|bǐ lǜ
|ปี่ลู่ร์
|อัตราส่วน
|-
|几何
|jǐ hé
|จี่เหอ
|เรขาคณิต
|-
|平行
|píng xíng
|ผิงสิง
|ขนาน
|-
|平方
|píngfāng
|ผิงฟาง
|ยกกำลังสอง
|-
|立方
|lìfāng
|ลี่ฟาง
|ยกกำลังสาม
|-
|n 次幂
|n cìmì
|เอ็น ชื่อมี่
|ยกกำลัง n
|-
|平方根
|píngfānggēn
|ผิงฟางเกิน
|สแควร์รูท
|-
|微积分
|wēi jī fēn
|เวยจีเฟิน
|แคลคูลัส
|-
|大于
|dà yú
|ต้ายู๋ร์
|มากกว่า
|-
|小于
|xiǎo yú
|เสี่ยวยู๋ร์
|น้อยกว่า
|-
|大于等于
|dà yú děng yú
|ต้ายู๋ร์เติ่งยู๋ร์
|มากกว่าหรือเท่ากับ
|-
|小于等于
|xiǎo yú děng yú
|เสี่ยวยู๋ร์เติ่งยูร์
|น้อยกว่าหรือเ่ท่ากับ
|-
|对角线
|duìjiǎoxiàn
|ตุ้ยเจี่ยวเซี่ยน
|เส้นทะแยงมุม
|-
|角度
|jiǎo dù
|เจี่ยวตู้
|องศา
|-
|弧度
|hú dù
|หูตู้
|เรเดียน
|-
|锐角
|ruì jiǎo
|รุ่ยเจี่ยว
|มุมแหลม
|-
|直角
|zhí jiǎo
|จื๋อเจี่ยว
|มุมฉาก
|-
|钝角
|dùn jiǎo
|ตุ้นเจี่ยว
|มุมป้าน
|-
|平角
|píng jiǎo
|ผิงเจี่ยว
|มุมตรง
|-
|三角形
|sān jiǎo xíng
|ซานเจี่ยวสิง
|รูปสามเหลี่ยม
|-
|四边形
|sì biān xíng
|ซื่อเปียวสิง
|รูปสี่เหลี่ยม
|-
|正方形
|zhèng fāng xíng
|เจิ้งฟางสิง
|สี่เหลี่ยมจตุรัส
|-
|矩形
|jǔ xíng
|จู่ร์สิง
|รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
|-
|菱形
|líng xíng
|หลิงสิง
|สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
|-
|梯形
|tīxíng
|ทีสิง
|สี่เหลี่ยมคางหมู
|-
|半径
170

การแก้ไข