ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/โรงพยาบาล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Reverted 1 edit by Lehun50 (talk) to last revision by Pitpisit. (TW))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|医院
|yī yuàn
|อีเยี้ยน
|โรงพยาบาล
|-
|大夫,医生
|dài fu,yī shēng
|ไต้ฟู,อีเซิง
|หมอ
|-
|护士
|hù shì
|ฮู้ซื่อ
|พยาบาล
|-
|病床
|bìngchuáng
|ปิ้งฉวน
|เตียงผู้ป่วย
|-
|针灸
|zhēn jiǔ
|เจินจิ่ว
|ฝังเข็ม
|-
|口罩
|kǒu zhào
|โข่ว จ้าว
|ผ้าปิดปาก
|-
|吃药
|chīyào
|ชือย่าว
|กินยา
|-
|打针
|dǎzhēn
|ต่าเจิน
|ฉีดยา
|-
|病人
|bìng rén
|ปิ้งเหริน
|ผู้ป่วย
|-
|动手术
|dòng shǒu shù
|ต้ง โส่ว ซุ่
|ผ่าตัด
|-
|爱克斯光
|ài kè sī guāng
|อ้าย เค่อ ซือ กวาง
|x-ray
|-
|诊脉
|zhěn mài
|เจิ่น ม่าย
|จับชีพจร
|-
|打脉
|dǎmài
|ไต่ม่าย
|วัดชีพจร
|-
|测血压
|cè xiě yā
|เช่อ เสี่ย ยา
|วัดความดัน
|-
|量体温
|liàng tǐ wēn
|เลี่ยง ถี่ เวิน
|วัดอุณหภูมิ
|-
|中医 [
|zhōng yī
|จง อี
|แพทย์แผนจีน
|-
|外科
|wài kē
|ว่ายเค่อ
|ศัลยกรรม
|-
|牙科
|yá kē
|หยา เคอ
|ทันตกรรม
|-
|精神科
|jīng shén kē
|จิง เสิน เคอ
|จิตเวช
|-
|眼科
|yǎn kē
|เหยี่ยน เคอ
|จักษุแพทย์
|-
|药
|yào
|เย่า
|ยา
|-
|西药
|xī yào
|ซี เย่า
|ยาแผนปัจจุบัน
|-
|中药
|zhōng yào
|จง เย่า
|ยาจีน
|-
|草药
|cǎo yào
|เฉ่า เย่า
|สมุนไพร
|-
|药片
170

การแก้ไข