ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/รถยนต์ยานพาหนะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|รถมอเตอร์ไซค์
|-
 
|自行车
|zìxíngchē
|จื้อสิงเชอ
|รถจักรยาน
|-
|三轮车
|sānlúnchē
|ซานหลุนเชอ
|รถสามล้อ
|-
|面包车 
|miànbāochē
|เมี้ยนปาวเชอ
|รถตู้เล็ก
|-
|吉普车
|jípǔchē
|จี๋ผู่เชอ
|รถจี๊ป
|-
|巴士
|bāshì
|ปาซื่อ
|รถบัส
|-
 
|}
170

การแก้ไข