ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/รถยนต์ยานพาหนะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 50:
|รถบัส
|-
 
|邮车
|yóuchē
|โหยวเชอ
|รถไปรษณีย์
|-
|警车
|jǐngchē
|จิ่งเชอ
|รถตำรวจ
|-
|跑车
|pǎochē
|เผ่าเชอ
|รถสปอร์ต
|-
|垃圾车
|lājī chē
|ลาจีเชอ
|รถขนขยะ
|-
|牵引车
|qiānyǐn chē
|เชียนหยิ่งเชอ
|รถแทรกเตอร์
|-
|救护车
|jiùhù chē
|จิ้วฮู้เชอ
|รถพยาบาล
|-
|消防车
|xiāo fángchē
|เซียวฝางเชอ
|รถดับเพลิง
|-
|拖车
|Tuōchē
|ทัวเชอ
|รถพ่วง
|-
|卡车
|kǎchē
|ข่าเชอ
|รถบรรทุก
|-
|电车
|diànchē
|เตี้ยนเชอ
|รถไฟฟ้า
|-
|火车
|huǒchē
|หั่วเชอ
|รถไฟ
|-
|地铁
|dìtiě
|ตี้เถี่ย
|รถไฟใต้ดิน
|-
|游艇船
|yóutǐng chuán
|โหยวถิ่งฉวน
|เรือยอร์ช
|-
|三桅帆船
|Sān wéi fán chuán
|ซานเหวยฝานฉวน
|เรือสำเภา
|-
|船 
|chuán    
|ฉวน
|เรือ
|-
|潜艇
|Qiántǐng
|เฉียนถิ่ง
|เรือดำน้ำ
|-
|飞机
|fēijī
|เฟยจี
|เครื่องบิน
|-
|直升飞机
|zhíshēng fēijī
|จื๋อเซิงเฟยจี
|เฮลิคอปเตอร์
|}
== ดูเพิ่ม ==
170

การแก้ไข