ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/อินเตอร์เน็ต"

แทนที่เนื้อหาด้วย "ดื่ด้่กปด้าหดกเ่า้กเา่กปเ้่กพา่"
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |游戏 |yóuxì               |โหยวซี...")
 
(แทนที่เนื้อหาด้วย "ดื่ด้่กปด้าหดกเ่า้กเา่กปเ้่กพา่")
ป้ายระบุ: ถูกแทน
ดื่ด้่กปด้าหดกเ่า้กเา่กปเ้่กพา่
{|
|คำศัพท์
|พินอิน
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|游戏
|yóuxì              
|โหยวซี่
|เกม
|-
|上网
|shàngwǎng
|ซ่างหว่าง
|เข้าเน็ต
|-
|键盘
|jiànpán
|เจี้ยนผาง
|คีร์บอร์ด
|-
|聊天室
|liáotiānshì
|เหลียวเทียนซื่อ
|แชทรูม
|-
|软件
|ruǎnjiàn
|หร่วนเจี้ยน
|โปรแกรม
|-
|下载
|xiàzǎi
|เซี่ยจ่าย
|ดาวน์โหลด
|-
|安装
|ānzhuāng
|อานจวน
|ติดตั้งโปรแกรม
|-
|保存
|bǎocún
|เป่าฉุน
|บันทึก
|-
|网友
|wǎngyǒu
|หวังโหย่ว
|เพื่อนบนเน็ต
|-
|文档
|wéndǎng
|เหวินต่าง
|ไฟล์
|-
|鼠标
|shǔbiāo
|สู่เปียว
|เมาส์
|-
|取消                    
|qǔxiāo
|ฉู่เซียว
|ยกเลิก
|-
|密码
|mìmǎ
|มี่หม่า
|รหัสผ่าน
|-
|系统
|xìtǒng
|ซี่ถ่ง
|ระบบ
|-
|网址
|wǎngzhǐ
|หวังจื่อ
|เว็บไซต์
|-
|网页
|wǎngyè
|หว่างเย่
|เว็บไซต์
|-
|病毒
|bìngdú
|ปิ้งตู๋
|ไวรัส
|-
|发送
|fāsòng
|ฟาซ่ง
|ส่ง
|-
|互联网
|húliánwǎng
|หูเหลียนหว่าง
|อินเตอร์เน็ต
|-
|网吧
|wǎngba         
|หว่างปา
|อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
|-
|电子邮件
|diànziyóujiàn
|เตี้ยนจื่อโหยวเจี้ยน
|อีเมล์
|-
|黑客
|hēikè
|เฮยเค่อ
|แฮกเกอร์
|-
|主页
|zhǔyè
|จู่เย่
|โฮมเพจ
|}
== ดูเพิ่ม ==
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+ '''中文 ภาษาจีน'''
 
! [[ไฟล์:Note.svg|link=https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Note.svg|20x20px]] ''' [[ภาษาจีน/ภาคผนวก|ภาคผนวก]]'''
|}
 
[[หมวดหมู่:ภาษาจีน/ภาคผนวก]]
170

การแก้ไข