ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/คณิตศาสตร์"

แทนที่เนื้อหาด้วย "กผดเหกเ้หดหด้า่พะ้ฟผ้ฟะำพ้ะำ"
(แทนที่เนื้อหาด้วย "กผดเหกเ้หดหด้า่พะ้ฟผ้ฟะำพ้ะำ")
ป้ายระบุ: ถูกแทน
กผดเหกเ้หดหด้า่พะ้ฟผ้ฟะำพ้ะำ
{| class="wikitable"
|คำศัพท์
|พินอิน
|คำอ่าน
|ความหมาย
|-
|加
|jiā
|เจีย
|บวก
|-
|减
|jiǎn
|เจี่ยน
|ลบ
|-
|乘
|chéng
|เฉิง
|คูณ
|-
|除
|chú
|ฉู
|หาร
|-
|正
|zhèng
|เจิ้ง
|จำนวนบวก
|-
|负
|fù
|ฟู่
|จำนวนลบ
|-
|小数
|xiǎo shù
|เสี่ยวซู่
|ทศนิยม
|-
|分数
|fēn shù
|เฟินซู่
|เศษส่วน
|-
|奇数
|qí shù
|ฉีซู่
|เลขคี่
|-
|偶数
|ǒu shù
|โอ่วซู่
|เลขคู่
|-
|百分之
|bǎi fēn zhī
|ไป่เฟินจือ
|ร้อยละ
|-
|比率
|bǐ lǜ
|ปี่ลู่ร์
|อัตราส่วน
|-
|几何
|jǐ hé
|จี่เหอ
|เรขาคณิต
|-
|平行
|píng xíng
|ผิงสิง
|ขนาน
|-
|平方
|píngfāng
|ผิงฟาง
|ยกกำลังสอง
|-
|立方
|lìfāng
|ลี่ฟาง
|ยกกำลังสาม
|-
|n 次幂
|n cìmì
|เอ็น ชื่อมี่
|ยกกำลัง n
|-
|平方根
|píngfānggēn
|ผิงฟางเกิน
|สแควร์รูท
|-
|微积分
|wēi jī fēn
|เวยจีเฟิน
|แคลคูลัส
|-
|大于
|dà yú
|ต้ายู๋ร์
|มากกว่า
|-
|小于
|xiǎo yú
|เสี่ยวยู๋ร์
|น้อยกว่า
|-
|大于等于
|dà yú děng yú
|ต้ายู๋ร์เติ่งยู๋ร์
|มากกว่าหรือเท่ากับ
|-
|小于等于
|xiǎo yú děng yú
|เสี่ยวยู๋ร์เติ่งยูร์
|น้อยกว่าหรือเ่ท่ากับ
|-
|对角线
|duìjiǎoxiàn
|ตุ้ยเจี่ยวเซี่ยน
|เส้นทะแยงมุม
|-
|角度
|jiǎo dù
|เจี่ยวตู้
|องศา
|-
|弧度
|hú dù
|หูตู้
|เรเดียน
|-
|锐角
|ruì jiǎo
|รุ่ยเจี่ยว
|มุมแหลม
|-
|直角
|zhí jiǎo
|จื๋อเจี่ยว
|มุมฉาก
|-
|钝角
|dùn jiǎo
|ตุ้นเจี่ยว
|มุมป้าน
|-
|平角
|píng jiǎo
|ผิงเจี่ยว
|มุมตรง
|-
|三角形
|sān jiǎo xíng
|ซานเจี่ยวสิง
|รูปสามเหลี่ยม
|-
|四边形
|sì biān xíng
|ซื่อเปียวสิง
|รูปสี่เหลี่ยม
|-
|正方形
|zhèng fāng xíng
|เจิ้งฟางสิง
|สี่เหลี่ยมจตุรัส
|-
|矩形
|jǔ xíng
|จู่ร์สิง
|รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
|-
|菱形
|líng xíng
|หลิงสิง
|สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
|-
|梯形
|tīxíng
|ทีสิง
|สี่เหลี่ยมคางหมู
|-
|半径
|bàn jìng
|ป้านจิ้ง
|รัศมี
|-
|直径
|zhí jìng
|จื๋อจิ้ง
|เส้นผ่าศูนย์กลาง
|-
|圆心
|yuánxīn
|หยวนซิน
|จุดศูนย์กลางของวงกลม
|-
|圆周
|yuán zhōu
|หยวนโจว
|เส้นรอบวง
|-
|立方体
|lì fāng tǐ
|ลี่ฟางถี่
|ลูกบาศก์
|-
|棱锥
|léng zhuī
|เหลิงจุย
|ปิรามิด
|-
|棱柱
|léng zhù
|เหลิงจู้
|ปริซึม
|-
|体积
|tǐ jī
|ถี่จี
|ปริมาตร
|-
|坐标
|zuò biāo
|จั้วเปียว
|พิกัด
|-
|统计
|tǒng jì
|ถ่งจี้
|สถิติ
|-
|平均数
|píng jūn shù
|ผิงจูนซู่
|ค่าเฉลี่ย
|-
|面积
|miàn jī
|เมี่ยนจี
|พื้นที่
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto"
|+'''中文 ภาษาจีน'''
![[ไฟล์:Note.svg|link=https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Note.svg|20x20px]] '''[[ภาษาจีน/ภาคผนวก|ภาคผนวก]]'''
|}
 
[[หมวดหมู่:ภาษาจีน/ภาคผนวก]]
170

การแก้ไข