ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/Viewing in 3d view"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
===จัดการกับมุมมองด้วยเมาส์===
เราสามารถจัดการกับมุมมองโดยใช้ เมาส์คลิ๊ก หรือในบางคำสั่งต้องใช้คู่กับบางปุ่มบนคีย์บอร์ด ดังตารางข้างล่าง
{|{{ตารางสวย}}
|'''คำสั่ง'''||'''ผลลัพภ์'''
|-
|Scroll up||Zoom in
|-
|Scroll down||Zoom out
|-
|Middle||หมุนมุมมอง ตามทิศทางของเมาส์
|-
* Middle = คลิ๊กเมาส์ปุ่มกลาง
===จัดการกับมุมมองด้วย Numpad===
Numpad คือกลุ่มของปุ่มกดบนคีย์บอร์ด ที่มีการจัดวางเป็นลักษณะของตัวเลข คล้ายปุ่มกดบนคีย์บอร์ด คุณสามารถกดปุ่มเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เป็นแบบที่คุณต้องการ โดยก่อนที่จะทำการกดนั้น คุณต้องนำเมาส์ไปวางเหนือหน้าต่างที่คุณต้องการจะสั่งเสียก่อน แล้วค่อยกดปุ่มคำสั่ง
1 = มุมมองจากด้านหน้า
{|{{ตารางสวย}}
2 = หมุมมุมมองลง
|'''คำสั่ง'''||'''ผลลัพภ์'''
3 = มุมมองจากด้านขวา
|-
4 = หมุนมุมมอง ทวนเข็มนาฬิกา
|1 = ||มุมมองจากด้านหน้า
5 = เปลี่ยนมุมมองเป็น Perspective และเปลี่ยนกลับ
|-
6 = หมุนมุมมอง ตามเข็มนาฬิกา
7 = |2||หมุมมุมมองจากด้านบนลง
|-
8 = หมุนมุมมองขึ้น
0 = |3||มุมมองจากกล้องด้านขวา
|-
Ctrl + 2 = เลื่อนมุมมองลง
|4 = ||หมุนมุมมอง ทวนเข็มนาฬิกา
Ctrl + 4 = เลื่อนมุมมองไปทางขวา
|-
Ctrl + 6 = เลื่อนมุมมองไปทางซ้าย
|5 = ||เปลี่ยนมุมมองเป็น Perspective และเปลี่ยนกลับ
Ctrl + 8 = เลื่อนมุมมองลง
|-
/ = สลับมุมมองระหว่าง Global view และ Local view
|6 = ||หมุนมุมมอง ตามเข็มนาฬิกา
(เจาะจงมุมมองเฉพาะ วัตถุที่ถูกเลือก)
|-
+ = ซูมเข้า
3 = |7||มุมมองจากด้านขวาบน
- = ซูมออก
|-
*Numpad = กลุ่มของปุ่มตัวเลขที่อยู่ด้านขวาของคีย์บอร์ด
|8 = ||หมุนมุมมองขึ้น
คล้ายปุ่มตัวเลขของแป้นโทรศัพท์
|-
|0||มุมมองจากกล้อง
|-
2|Ctrl =+ หมุม2||เลื่อนมุมมองลง
|-
|Ctrl + 4 = ||เลื่อนมุมมองไปทางขวา
|-
|Ctrl + 6 = ||เลื่อนมุมมองไปทางซ้าย
|-
|Ctrl + 2 = 8||เลื่อนมุมมองลง
|-
|/ = ||สลับมุมมองระหว่าง Global view และ Local view
|}
(เจาะจงมุมมอง''กระทำกับเฉพาะ วัตถุที่ถูกเลือก)''
 
+ = ซูมเข้า
 
- = ซูมออก
536

การแก้ไข