ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/วิทยาการคอมพิวเตอร์"

(ไม่มี)
 
==สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)==
วิกิตำราที่มีอยู่:
 
* [[ความหมาย]] {{ระดับ|00%|๙ ต.ค. ๒๕๔๘}}
* [[กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Framework)]] {{ระดับ|00%|๙ ต.ค. ๒๕๔๘}}
* [[เครื่องมือ]] {{ระดับ|00%|๙ ต.ค. ๒๕๔๘}}
 
==ระบบฮาร์ดแวร์==
25

การแก้ไข