ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร/View Properties and Background"

(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:Blender 3D ไปยัง หมวดหมู่:เบลนเดอร์)
ในการปรับค่าของ View Camera นั้นจะเป็นการกระทำกับ มุมมอง Perspective ของหน้าต่างนั้นๆเท่านั้น ไม่ใช่การปรับค่าของ Camera ที่ใช้ในการเรนเดอร์แต่อย่างใด สำหรับ Outline Selected Objects นั้นเราจะเห็นผลได้กับเฉพาะมุมมองของ Mode การแสดงผลวัตถุแบบ Solid, Shaded, Textured เท่านั้น
คุณสามารถปรับกริดให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนับได้โดยง่ายด้วยการปรับค่าของ Grid Spacing เป็น 2 การปรับค่าแบบนี้จะเหมาะกับ การสร้างโมเดลที่ต้องการค่าของกริดที่ตรงกับระยะจริงของโมเดล เช่นงานสถาปัตยกรรม ซึ่งระยะของโมเดลจะตรงกับกริด แตกต่างกับค่าของกริดดั้งเดิม ที่ตั้งไว้เป็น1 ซึ่งจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งเช่น โมเดลลูกเต๋า ขนาด 1x1x1 เราจะเห็นว่ามันอยู่ในเส้นกริด 2ช่อง ซึ่งคุณอาจเข้าใจผิดว่า มันมีขนาดเป็น 2x2x2 ซึ่งในการสร้างโมเดลที่ต้องการระยะจริงนั้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างเสาบ้าน สูง5เมตร แต่โปรแกรมกลับแสดงเส้นกริด 10เส้น มันจะทำให้คุณงงได้ไม่น้อยเลย ฉะนั้นถ้าคุณต้องทำงานในแบบที่ต้องใช้ระยะเป็นตัวคำนวน เช่นงานสถาปัตยกรรม ผมขอแนะนำให้คุณตั้งค่าของ Grid Spacing เป็น2 เพื่อให้หน่วยของวัตถุที่มีค่าเป็น1 ลงกรับกริดในระยะ1ช่อง
 
== สารบัญ ==
 
=== อธิบาย ===
* [[เบลนเดอร์/Blender Interface|อินเทอร์เฟสของ Blender]]
* [[เบลนเดอร์/Button window costomization|ปรับแต่ง Button window]]
* [[เบลนเดอร์/Viewing in 3d view|ปรับเปลี่ยนมุมมองใน 3d view]]
* [[เบลนเดอร์/understand 3d view|ทำความรู้จัก 3dView]]
* [[เบลนเดอร์/object type|ออพเจคแบบต่างๆ]]
* [[เบลนเดอร์/select object|การเลือกออพเจค]]
* [[เบลนเดอร์/basic operator|การจัดการออพเจคขั้นพื้นฐาน]]
* [[เบลนเดอร์/View Properties and Background|View Properties และ Background]]
* [[เบลนเดอร์/3D Transform Widget|3D Transform Widget]]
* [[เบลนเดอร์/sub object|องค์ประกอบ ของออพเจค3มิติ]]
 
=== Step by step ===
* [[เบลนเดอร์/model hand|สร้างโมเดลรูปมือ]]
* [[เบลนเดอร์/model wine glass|สร้างโมเดลรูปแก้วน้ำ]]
* [[เบลนเดอร์/model fork|สร้างโมเดลรูปส้อม]]
* [[เบลนเดอร์/object transparent|ออพเจคโปร่งใส]]
 
=== Workshop ===
* [[เบลนเดอร์/MB Pawn|ตัวหมากรุก]]
 
=== Python Script ===
* [[เบลนเดอร์/import file .3ds|Import file .3ds]]
 
=== คำสั่ง ===
* [[เบลนเดอร์/Subsurf|Subsurf]]
 
[[หมวดหมู่:เบลนเดอร์]]
5,021

การแก้ไข