ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิมป์/tools/Draw in ink"

เพิ่มขึ้น 2,367 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: จัดหมวดหมู่)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
 
เลือกเลเยอร์และบริเวณที่ต้องการจะระบายสี เลือกสีที่ต้องการ ปรับค่าต่างๆที่ Tab tool option จากนั้นลงมือระบายสีลงในบริเวณที่ต้องการ ด้วยการคลิ๊ก และลาก
 
== สารบัญ ==
{|
|[[กิมป์/tools/Select rectangular regions|Select rectangular regions]]
|[[กิมป์/tools/Select elliptical regions|Select elliptical regions]]
|-
|[[กิมป์/tools/Select hand-drawn regions|Select hand-drawn regions]]
|[[กิมป์/tools/Select contiguous regions|Select contiguous regions]]
|-
|[[กิมป์/tools/Select regions by color|Select regions by color]]
|[[กิมป์/tools/Select shapes from image|Select shapes from image]]
|-
|[[กิมป์/tools/Create and edit paths|Create and edit paths]]
|[[กิมป์/tools/Pick colors from the image|Pick colors from the image]]
|-
|[[กิมป์/tools/Zoom in and out|Zoom in & out]]
|[[กิมป์/tools/Measure distances and angles|Measure distances and angles]]
|-
|[[กิมป์/tools/Move layers and selections|Move layers & selections]]
|[[กิมป์/tools/Crop or resize an image|Crop or resize an image]]
|-
|[[กิมป์/tools/Rotate the layer or selection|Rotate the layer or selection]]
|[[กิมป์/tools/Scale the layer or selection|Scale the layer or selection]]
|-
|[[กิมป์/tools/Shear the layer or selection|Shear the layer or selection]]
|[[กิมป์/tools/Change perspective of the layer or selection|Change perspective of the layer or selection]]
|-
|[[กิมป์/tools/Flip the layer or selection|Flip the layer or selection]]
|[[กิมป์/tools/Add text to the image|Add text to the image]]
|-
|[[กิมป์/tools/Fill with a color or pattern|Fill with a color or pattern]]
|[[กิมป์/tools/Fill with a color gradient|Fill with a color gradient]]
|-
|[[กิมป์/tools/Paint hard edged pixels|Paint hard edged pixels]]
|[[กิมป์/tools/Paint fuzzy brush strokes|Paint fuzzy brush strokes]]
|-
|[[กิมป์/tools/Erase to background or transparency|Erase to background or transparency]]
|[[กิมป์/tools/Airbrush with variable pressure|Airbrush with variable pressure]]
|-
|[[กิมป์/tools/Draw in ink|Draw in ink]]
|[[กิมป์/tools/Paint using Patterns or Image Regions|Paint using Patterns or Image Regions]]
|-
|[[กิมป์/tools/Blur or Sharpen|Blur or Sharpen]]
|[[กิมป์/tools/Smudge image|Smudge image]]
|-
|[[กิมป์/tools/Dodge or Burn strokes|Dodge or Burn strokes]]
|}
[[หมวดหมู่:กิมป์]]
5,021

การแก้ไข