ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ"

Wikibooks:General disclaimer ถูกย้ายไปเป็น วิกิตำรา:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Wikibooks:General disclaimer ถูกย้ายไปเป็น วิกิตำรา:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ แล้ว)
(ไม่แตกต่าง)
192

การแก้ไข