ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มีเดียวิกิ:Clearyourcache"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
'''หมายเหตุ:''' หลังจากบันทึกแล้ว, คุณต้องล้างแคชของเบราเซอร์เสียก่อน จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง: '''Mozilla:''' กด ''reload''(หรือ ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.
'''Note:''' After saving, you may have to bypass your browser's cache to see the changes. '''Mozilla / Firefox / Safari:''' hold down ''Shift'' while clicking ''Reload'', or press ''Ctrl-Shift-R'' (''Cmd-Shift-R'' on Apple Mac); '''IE:''' hold ''Ctrl'' while clicking ''Refresh'', or press ''Ctrl-F5''; '''Konqueror:''': simply click the ''Reload'' button, or press ''F5''; '''Opera''' users may need to completely clear their cache in ''Tools→Preferences''.
192

การแก้ไข