ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ผัก"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |豆角 |dòujiǎo |โต่วเจี่ยว |ถั..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |豆角 |dòujiǎo |โต่วเจี่ยว |ถั...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข