ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/เครื่องใช้ไฟฟ้า"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |电视机 |diànshìjī |เตี่ยนซื่อ..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |电视机 |diànshìjī |เตี่ยนซื่อ...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข