ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/สี"

สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์'''  |'''พินอิน'''    |'''คำอ่าน'''   |'''ความหมาย''' |- |深蓝色 |shēnlánsè..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |'''คำศัพท์'''  |'''พินอิน'''    |'''คำอ่าน'''   |'''ความหมาย''' |- |深蓝色 |shēnlánsè...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข