ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ผลไม้"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |苹果 |píngguǒ |ผิงกั่ว |แอปเป..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |苹果 |píngguǒ |ผิงกั่ว |แอปเป...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข