ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/สัตว์"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |熊 |Xióng |สง |หมี |- |老虎 |Lǎohǔ |เ..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |熊 |Xióng |สง |หมี |- |老虎 |Lǎohǔ |เ...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข