ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาจีน/คำศัพท์/ครอบครัว"

สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |祖父 |zǔfù |จู่ฟู่ |ปู่ |- |祖母..."
(สร้างหน้าด้วย "{| |คำศัพท์ |พินอิน |คำอ่าน |ความหมาย |- |祖父 |zǔfù |จู่ฟู่ |ปู่ |- |祖母...")
(ไม่แตกต่าง)
673

การแก้ไข